مورد کاوی ها

 

بسیار خرسند خواهیم بود که تجربه ها و موارد خاصی که در طول پروژه ها برایمان اتفاق افتاده با شما عزیزان به اشتراک گذاریم.

Data Migration از پلتفرم نامشخص

جایگزینی پلتفرم و پرتال برای سردبیران و مدیران و برنامه نویسان همیشه کار سخت و دارای ریسک ، همراه با از دست رفتن بخشی از دیتاهای سیستم قدیمی می باشد. این اتفاق معمولا زمانی می افتد که مدیران پس از بررسی تمامی سیستم ها به سیستمی آرمانی و ایده آل رسیده و مزیت های این سیستم را درحدی می بینند که این ریسک را انجام دهند. از طرف دیگر سیستم جدید باید تصمین کند که حداکثر دیتاهای قدیمی را در خود قرار دهد یا در اصطلاح import کند . در این موردکاوی (Case Study) به بررسی یکی از این چالش ها برای تیم سفیرسیستم می پردازیم.

بهمن ۱۳۹۳