درباره سفیر سیستم

 

پرتال خبری سفیرسیستم با همت جمعی از دست اندرکاران خبری استان فارس و با هدایت با سابقه ترین سردبیران خبری در این استان تهیه شد پس از سال ها فعالیت خبری به این نتیجه رسیدیم که پرتال موجود در بسیاری از موارد مطابق نیازهای متنوع ما نیست و بروزرسانی این پرتال ها برای خبرگزاری ها کوچک نیز امکان پذیر نمی باشد. به دنبال راه حلی بودیم که در عین توجه به نیاز خبرگزاری های بزرگ خبرگزاری های کوچک را از قلم نیندازد. بر آن شدیم تا سیستم خبری را با همکاری متخصصین نرم افزاری و هدایت و تعامل با سردبیران خود ایجاد نماییم

محمد عباسی

مدیرعامل

abbasi@safirsystem.com

 

شایان داورزنی

مدیر فنی - عضو هیات مدیره

davarzani@safirsystem.com

 

بابک حسین نژاد

مدیر امنیت نرم افزار و شبکه

babak@safirsystem.com

 

محمد سپاسی

مدیر بازرگانی و فروش

sales@safirsystem.com

 

محمد امین نجفی

مدیر بخش طراحی و گرافیک

najafi@safirsystem.com

 

س . کاظمی

مدیر امور مالی و حسابداری

sales@safirsystem.com

 

حسین بردبار

مدیرواحد کنترل کیفیت

hossein@safirsystem.com