فرم تماس با ما


برای تماس مستقیم با سفیر سیستم فرم زیر را پر کنید. مشخص کردن صحیح نوع پیام، به رسیدن آن به شخص مورد نظر و در نتیجه پاسخگویی دقیق و سریع تر کمک خواهد کرد.

 

دفتر مرکزی

ایران

  • شیراز، خیابان اردیبهشت، برج الکترونیک
  • ۰۷۱ - ۳۲۳۰ ۹۹۵۲
  • ۰۷۱ - ۳۲۳۰ ۹۹۴۲
  • ۰۹۳۵ ۱۵۹ ۷۰۰۴
  • info@safirsystem.com
  • www.safirsystem.com